O gabinecie terapii dziecięcej w Dębnie


terapia ruchowaNasz gabinet znajduje się w Dębnie na terenie województwa małopolskiego, a prowadzony jest przez wysokiej klasy terapeutów – Joanne Matras-Borawską i Mirosława Borawskiego. Zajmujemy się pomaganiem dzieciom wykorzystując specjalistyczne metody i terapie w czasie rehabilitacji. Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomagające w procesie rehabilitacji. Stale podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Pomaganie dzieciom to nasza pasja, którą spełniamy w naszym ośrodku. Z naszych usług skorzystało już wielu małych pacjentów.

 


Nasze kwalifikacje

 

Joanna Matras BorawskaJoanna Matras Borawska

 

 • mgr Edukacji Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Rewalidacyjną
 • Oligofrenopedagog
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Certyfikowany Terapeuta Koncepcji Castillo Moralesa
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • Certyfikowany Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS
 • Certyfikowany Terapeuta Provident Neuroflow
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)
 • Terapeuta MFT (terapeuta miofunkcjonalny)

 


Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Rzeszów 30.05.2004r
 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Tarnów 16.07. 2012r.
 • Studia podyplomowe z Neurologopedii Sandomierz 22.08. 2013r.
 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019
 • Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej” 19.02.2004. Kraków

 

 • „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I 19.05.2005 r. Tarnów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" -
 • (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 •  „Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” I STOPIEŃ (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej) 2 .12 .2007 certyfikat nr. 378 Kraków

 

 • „ Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej” 19.02.2004. Kraków
 •  „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I 19.05.2005 r. Tarnów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" -(Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 • Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” I STOPIEŃ (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej) 2 .12 .2007 certyfikat nr. 378 Kraków
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Drugi (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 16-18 maj 2008r. Gdańsk
 • Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień II 3-4.10.2008 r. Tarnów
 • "Analiza Zachowania w Pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi" (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej) 25.01.2009r Kraków
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część II w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część I w ramach programu MNRI 11.12.2011r. Sosnowiec
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii” 29.12.2011r. Tarnów
 • Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 22.04.2012 Sosnowiec
 • „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.05.2012 Gdańsk
 • uczestnik Międzynarodowego Turnusu Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej lipiec 2012.
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen  „Kurs Wprowadzający Johansen” 
 • 24-27 maj 2012r. Warszawa - uzyskanie uprawnienia międzynarodowego terapeuty do diagnozowania i prowadzenia terapii IAS
 • Kurs akademii „ORTOGRAFFITI”, „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej” (100 godziny internetowy kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji) od października 2011 do czerwca 2012 roku Gdańsk
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia” Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałam tytuł terapeuty , który daje mi uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. 3-11.07. 2012 oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław certyfikat nr.702/SII/2012
 • Szkolenie „ Terapia Ręki” 22-23.03.2013r. Rzeszów
 • kurs „ Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” 12-14.08.2013r. Wrocław
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa” podejście biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 19- 22 .10 . 2013r.Wrocław
 • kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje” II stopnia 16-18. 12 .2013r. Wrocław
 • „ Metoda „WERBO - TONALNA” w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej 23-24.08.2014r Rzeszów
 • warsztaty „ Dyslaliaankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii 06 – 07. IX 2014r. Rzeszów
 • szkolenie „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń funkcji oralnych u noworodków i niemowląt” 29-30.03. 2019 Sosnowiec
 • szkolenie „ Niemowlak u logopedy – diagnoza , profilaktyka i wczesna stymulacja” 19.05.2019 Tarnów I część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales 12- 23. 08.2019 Wrocław
 • warsztaty „ Dyslaliaankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii 06 – 07. IX 2014r. Rzeszów
 • Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS . Superwizja prowadzona jest co dwa lata przez twórcę metody prof. Kjeld Johansena, który uaktualnia i sprawdza zdobytą wiedzę. 26.10.2014r. Warszawa

 

 • Kurs „ Bilateralnej Integracji ” z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała.
 • Uzyskanie tytułu międzynarodowego terapeuty metody bilateralnej do diagnozowania i prowadzenia treningu. 16-18. X . 2015r. Poznań
 • Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” 16.04. 2016 r Warszawa
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” 16. IV.2016r. Warszawa
 • Kurs „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem” 13.06.2015 do10.04.2016r Poznań
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych „ Ortoptyka” 01-02. X. 2016r. Katowice.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii moduł I. ' 22-23.X.2016r. Rzeszów
 • - szkolenie Wczesna interwencja diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. 18-19. II. 2017r. Rzeszów
 • kurs „ Miofunkcjonalna Terapia dla osób ze specjalną terapią artykulacji wg. A. Kittel. 22-23.IV.2017r. Katowice
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
 • Kurs „ Profesjonalnej Diagnozy i Terapii Mutyzmu” 27.10.2017 – 10.01.2018
 • szkolenie „Terapia Oddechowa ” 15 – 16. 09. 2018r Katowice
 • szkolenie „Sensoplastyka: 30.09. 2018 Kraków
 • Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
 •  13-14.10.2018 Warszawa
 • Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEGA i SONDĘ „ 28.10.2018 Warszawa
 • „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci” 09.11 .2018 Katowice
 • „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym” 02.02.2019 Katowice
 • „Metody terapii logopedycznej pacjenta z Roszczepem wargi i / lub podniebienia – wykorzystanie zabiegów fizjoterapeutycznych” 10.03.2019 Warszawa
 • szkolenie „Trening karmienia logopedycznego” 16.03.2019 Kasińka Mała
 • „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii i neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de RU” 5-6. 10.2019 Rzeszów
 • „Neuroflow” aktywny trening słuchowy 14-15 grudnia 2019 Warszawa
 • II część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales 17.02 - 28.02 2020 Wrocław
 • „Elektrostymulacja w logopedii – podejście praktyczne” 29 luty Tarnów
 • Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych u pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi” 30.05 2020 Szczecin
 • PECS metoda komunikacji alternatywnej 29-30 .08. 2020 Warszawa
 • III stopień i po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskanie tytułu Certyfikowanego Terapeuty Koncepcji Castillo Moralesa 23 lipca 2021 Wrocław
 • " A sensory motor approach to feeding in the Down syndrome population " Jaworzno 17.09.2021
 • "Dysfagia u niemowląt i małych dzieci"08.01.2022
 • VitalStim zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych 29-30.01.2022
 • Szkolenie Anatomy Trains Structure and Function Gdańsk 30.09- 02.10.2022

 

Mirosław BorawskiMirosław Borawski

mgr Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji

 

 • Oligofrenopedagog
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI
 • Dyplomowany masażysta III stopni
 • Terapeuta metody Krzyżowo – Czaszkowej (CranioSacral )
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)

 


Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019
 • Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki 19.05.2013 Tarnów
 • Studia podyplomowe Terapia Zajęciowa 12.07.2020 Przemyśl
 • „Kurs masażu klasycznego” 2000 r. Rzeszów
 • „Kurs z zakresu masażu leczniczego II stopnia” 2000 r. Rzeszów
 • „Kurs masażu leczniczego III stopnia” 2001 r. Rzeszów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Pierwszy (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 • „Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Drugi (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 16-18 maj 2008r. Gdańsk
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część II w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część I w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 11.12.2011r. Sosnowiec
 • „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii” 29.12.2011r. Tarnów
 • „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 22.04.2012 Sosnowiec
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowych ocena” kwiecień 2012 Wrocław
 • szkolenie „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.05.2012 Gdańsk
 • „Kinezjotaping Basic” maj 2012 Katowice
 • „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia” Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałem tytuł terapeuty , który daje mi uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. 3-11.07. 2012 oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław
 • Szkolenie „ Thera - Band Academy” elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów TheraBend Listopad 2013 Nowy Targ

 

 • uczestnik Międzynarodowego Turnusu Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej lipiec 2012.
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa” podejście biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 27- 30 .06 . 2015r. Katowice
 • kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje” II stopnia 23-25. 10 .2015r. Katowice
 • kurs „ Zaawansowane techniki terapii czaszkowo – krzyżowej” III stopnia Obejmujące teorię biodynamicznego mechanizmu terapii – układy terapeutyczne. 15 – 17.01.2016 Katowice
 • kurs IV stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej „ Trauma i terapia doświadczenia somatycznego” wielopoziomowe równoważenia układu nerwowego. 01-03.04.2016 Katowice.
 • kurs V stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej” „ Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania”
 • Obejmujący anatomię i fizjologię systemu oraz stosowane układy terapeutyczne. 27-29.05.2016 Katowice
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „ Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
 • kurs Terapii Manualnej 11.06.2017 Rzeszów
 • kurs” Igłoterapia w Rehabilitacji” 8-9.09. 2018 Rzeszów
 • szkolenie „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym” 02.02.2019 Katowice
 • Kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci"  14-15.03.2019 Kraków
 • PNF 100 godzinny kurs podstawowy 1 część 13-17.05.2019, druga część 5-9.07.2019 Tarnowskie Góry
 • Studia podyplomowe z Terapii Zajęciowej 13.07.2020 Warszawa
 • „Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg. Barbary Zukunft – Huber” 10-13.01.2020
 • Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych w podejściu osteopatycznym” 31.05.2020 Szczecin
 • Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii dziecko (0-1 R) Sosnowiec 04-05.09.2020
 • Terapia Oddechowa 25-26.09.2021 Katowice
 • Szkolenie Anatomy Trains Structure and Function Gdańsk 30.09- 02.10.2022

 

Małgorzata KamieńMałgorzata Kamień

mgr fizjoterapii

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł I 11-12.07.2009 Tarnów
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł II 12-13.09.2009 Tarnów
 • „Masaż bańką chińską” styczeń 2013 Kraków
 • „Masaż relaksacyjny kamieniami wulkanicznymi” styczeń 2013 Kraków
 • „Refleksoterapia stopy” 04.2013 Rzeszów
 • „Masaż relaksacyjny z aromaterapią” 05.2013 Rzeszów
 • Terapia punktów spustowych I stopień 09.2016 Kraków
 • Terapia manualna Brian Mulligan ABC 04.06. II 2017 Kraków
 • Diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu barkowego 02.2017 Kraków
 • „Flossing w terapii i treningu” 09.07.2017 Kraków
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe 09.2017 Kraków
 • „Taping Rehabilitacyjny” 26.01.2019 Rzeszów

 


 • Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa. Główne funkcje łańcuchów stabilizacyjnych i zasady leczenia prewencji oraz regeneracji metodą SPS. 11-12.05.2019 Rzeszów
 • Terapia Manualna Kręgosłupa 40-godzinny kurs II modułowy 16.06.2019 Rzeszów
 • „Fizjoterapia w urazach sportowych Moduł I” 26-29.09.2019 Kraków
 • „Aktywność fizyczna kobiet po porodzie” 15.12.2019 Kraków
 • „ Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu „ 18.01.2020 Rzeszów
 • „ Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ciąży” 15-16 02. 2020 Kraków

 

 • „ Rozstęp mięśnia prostego brzucha. Terapia kompleksowa” 29.02.2020 Kraków 
 • Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł II . Metodyka urazy kończyny górnej (badanie, leczenie oraz trening) Taping w sporcie . Kręgosłup szyjny 15-18.06.2020 Kraków
 • Uroginekologia – Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżanie narządów miednicy mniejszej 19-21.06.2020 Kraków
 • Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie 7-9 .08.2020 Kraków
 • Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł V. Dolegliwości kręgosłupa: rozumowanie kliniczne z uwzględnieniem wstrząśnienia mózgu . Tworzenie wkładek. Testowanie w systemie „ Muscle Lab” 13-16.08.2020 Kraków

 

Maksymilian Jaroszek

 

Maksymilian Jaroszek

mgr fizjoterapii

Angelika Sacha

 

Angelika Sacha

mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Anita Lipa

 

Anita Lipa

mgr fizjoterapii

Justyna Zaczyńska

 

Justyna Zaczyńska

terapeuta integracji sensorycznej

Justyna Zaczyńska

 

Izabela Owca

mgr fizjoterapii