O nas


Nasz gabinet znajduje się w Dębnie na terenie województwa małopolskiego, a prowadzony jest przez wysokiej klasy terapeutów – Joanne Matras-Borawską i Mirosława Borawskiego. Zajmujemy się pomaganiem dzieciom wykorzystując specjalistyczne metody i terapie w czasie rehabilitacji. Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomagające w procesie rehabilitacji. Stale podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Pomaganie dzieciom to nasza pasja, którą spełniamy w naszym ośrodku. Z naszych usług skorzystało już wielu małych pacjentów.

Foto

 

 Nasze kwalifikacje

 

 

Joanna Matras Borawska

 

-  mgr Edukacji Wczesnoszkolnej z Pedagogiką  Rewalidacyjną

 

-  Oligofrenopedagog

 

-  Logopeda

 

- Neurologopeda

 

- Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI

 

 - Certyfikowany Terapeuta Integracji   Bilateralnej

 

-  Certyfikowany Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu

dr K. Johansena IAS

 

- Certyfikowany  Terapeuta Provident Neuroflow

 

- Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)

  

 

 

 

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

- Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Rzeszów 30.05.2004r

-  Studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Tarnów 16.07. 2012r.

-  Studia podyplomowe z Neurologopedii Sandomierz 22.08. 2013r.

- Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019

 

 

- „ Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej”  19.02.2004. Kraków

 

- „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I  19.05.2005 r. Tarnów

 

-  szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" -

(Polskie Towarzystwo Dysleksji)  24-26.listopad 2006 r. Gdańsk

 

- „Metoda Knillów  01.12.2006r. Kraków

 

- „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”   I STOPIEŃ  (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)   2 .12 .2007    certyfikat nr. 378 Kraków

 

 

- "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne"  - Poziom Drugi  (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  16-18 maj 2008r. Gdańsk

 

 

- Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna  dr Paula Dennisona”

Stopień II  3-4.10.2008 r. Tarnów

 

 

- "Analiza Zachowania w Pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi" (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)

25.01.2009r  Kraków

 

- „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych  część II w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław

 

- „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych  część I w ramach programu MNRI  11.12.2011r. Sosnowiec

 

- „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii   29.12.2011r. Tarnów

 

 

- „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)  22.04.2012 Sosnowiec

 

- „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)  13.05.2012 Gdańsk

 

- uczestnik  Międzynarodowego  Turnusu  Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami  organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut  dr Swietłany Masgutowej    lipiec 2012.

 

 

- Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen  „Kurs Wprowadzający Johansen” 

24-27 maj 2012r. Warszawa   -  uzyskanie  uprawnienia międzynarodowego  terapeuty  do diagnozowania i prowadzenia terapii   IAS

 

 

-  Kurs akademii  ORTOGRAFFITI”,  „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”  (100 godziny  internetowy kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji)  od października 2011 do czerwca 2012 roku  Gdańsk

 

 

-  Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia”  Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w  łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałam  tytuł terapeuty , który daje mi  uprawnienia do diagnozowania  zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii.  3-11.07. 2012  oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław  certyfikat nr.702/SII/2012

 

- Szkolenie „ Terapia Ręki”   22-23.03.2013r. Rzeszów

 

-  kurs „ Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”  12-14.08.2013r. Wrocław

 

-  kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa”  podejście  biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 19- 22 .10 . 2013r.Wrocław

 

- kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje”  II stopnia

16-18. 12 .2013r. Wrocław

 

- „ Metoda „WERBO -  TONALNA” w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej  23-24.08.2014r  Rzeszów

 

- warsztaty  Dyslaliaankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii   06 – 07.  IX 2014r.  Rzeszów

 

-  Superwizja  Metody Indywidualnej  Stymulacji Słuchu Johansen  IAS . Superwizja  prowadzona   jest co dwa lata  przez twórcę metody  prof.   Kjeld Johansena,  który uaktualnia i sprawdza zdobytą wiedzę.  26.10.2014r. Warszawa

 

 

- Kurs  Bilateralnej Integracji ”  z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała.

Uzyskanie tytułu międzynarodowego terapeuty metody bilateralnej  do diagnozowania i prowadzenia  treningu.   16-18. X . 2015r.  Poznań

 

- Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

„Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”  16.04. 2016 r Warszawa

 

„Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”  16. IV.2016r. Warszawa

 

Kurs „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem”    13.06.2015  do10.04.2016r Poznań

 

- Zaburzenia funkcji wzrokowych „ Ortoptyka”  01-02. X. 2016r. Katowice.

 

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii moduł I.

'   22-23.X.2016r.  Rzeszów

 

- szkolenie Wczesna interwencja diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.  18-19. II. 2017r.  Rzeszów

 

-kurs  Miofunkcjonalna Terapia dla osób ze specjalną terapią artykulacji wg. A. Kittel.  22-23.IV.2017r. Katowice

 

- Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław

 

- Kurs  „ Profesjonalnej Diagnozy i Terapii Mutyzmu”  27.10.2017 – 10.01.2018

- szkolenie  Terapia Oddechowa ”  15 – 16. 09. 2018r Katowice

-  szkolenie  Sensoplastyka:    30.09. 2018 Kraków

- Superwizja Metody  Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS

 13-14.10.2018  Warszawa

- „Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEGA i SONDĘ „  28.10.2018 Warszawa

-  „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii   u dorosłych i dzieci”

09.11 .2018 Katowice

-  „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym”

02.02.2019 Katowice

- „Metody terapii  logopedycznej  pacjenta z Roszczepem wargi i / lub podniebienia – wykorzystanie zabiegów fizjoterapeutycznych”

10.03.2019 Warszawa

- szkolenie  „Trening karmienia logopedycznego”  16.03.2019  Kasińka Mała

- szkolenie „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń funkcji oralnych u noworodków i niemowląt”  29-30.03. 2019 Sosnowiec

- szkolenie „ Niemowlak u logopedy – diagnoza , profilaktyka i wczesna stymulacja” 19.05.2019  Tarnów

- I część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales   12- 23. 08.2019 Wrocław
- „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii i neurologopedii zgodnie z podejściem  Esther de RU”   5-6. 10.2019 Rzeszów

- „Neuroflow”   aktywny trening słuchowy   14-15 grudnia 2019  Warszawa
- II część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales   17.02  -  28.02 2020 Wrocław
- „Elektrostymulacja w  logopedii – podejście praktyczne”  29 luty Tarnów
- Terapia  nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych u pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi”  30.05 2020  Szczecin

 

 

 

 

 

Małgorzata Kamień

mgr fizjoterapii

 

 

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł I  11-12.07.2009 Tarnów

- Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł II  12-13.09.2009 Tarnów

- „Masaż bańką  chińską”   styczeń 2013 Kraków

- „Masaż relaksacyjny kamieniami wulkanicznymi”  styczeń 2013 Kraków

- „Refleksoterapia stopy” 04.2013 Rzeszów

- „Masaż relaksacyjny z aromaterapią” 05.2013 Rzeszów

- Terapia punktów spustowych I stopień 09.2016  Kraków

- Terapia manualna Brian Mulligan ABC  04.06. II 2017 Kraków

-Diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu barkowego  02.2017 Kraków

- „Flossing w terapii i treningu”  09.07.2017  Kraków

- Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe  09.2017 Kraków

- „Taping Rehabilitacyjny” 26.01.2019 Rzeszów

- Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa. Główne funkcje łańcuchów stabilizacyjnych i zasady leczenia prewencji oraz regeneracji metodą SPS.  11-12.05.2019 Rzeszów
- Terapia Manualna Kręgosłupa  40-godzinny kurs II  modułowy 16.06.2019 Rzeszów

- „Fizjoterapia w urazach sportowych Moduł I”   26-29.09.2019  Kraków

- „Aktywność fizyczna kobiet po porodzie” 15.12.2019  Kraków

- „ Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu „ 18.01.2020 Rzeszów

- „ Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ciąży” 15-16 02. 2020 Kraków

- „ Rozstęp  mięśnia prostego brzucha. Terapia kompleksowa”  29.02.2020 Kraków

 

- Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł II . Metodyka urazy kończyny górnej (badanie, leczenie oraz trening) Taping w sporcie . Kręgosłup szyjny 15-18.06.2020 Kraków

 

- Uroginekologia – Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżanie narządów miednicy mniejszej  19-21.06.2020 Kraków

 

- Techniki osteopatyczne  w ginekologii i położnictwie  7-9 .08.2020 Kraków

 

-Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł V. Dolegliwości kręgosłupa:  rozumowanie kliniczne z uwzględnieniem wstrząśnienia mózgu . Tworzenie wkładek. Testowanie w systemie  „ Muscle Lab”  13-16.08.2020 Kraków

 

 

 

Mirosław Borawski

 

mgr  Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji

 

- Oligofrenopedagog


- Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI

 

- Dyplomowany masażysta  III stopni

 

- Terapeuta metody Krzyżowo – Czaszkowej  (CranioSacral )

 

- Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)

 

 

 

 

  

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019

 

- Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki  19.05.2013  Tarnów

- Studia podyplomowe Terapia Zajęciowa   12.07.2020 Przemyśl

 

- „Kurs masażu klasycznego”   2000 r. Rzeszów

- „Kurs z zakresu  masażu leczniczego II stopnia”  2000 r. Rzeszów

- „Kurs masażu leczniczego III stopnia”  2001 r. Rzeszów

 

 

- szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Pierwszy

(Polskie Towarzystwo Dysleksji)  24-26.listopad 2006 r. Gdańsk

 

- „Metoda Knillów”  01.12.2006r. Kraków

 

- "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne"  - Poziom Drugi  (Polskie Towarzystwo Dysleksji)  16-18 maj 2008r. Gdańsk

 

- „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część II w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław

 

- „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych”  część I w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 11.12.2011r. Sosnowiec

 

- „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii”   29.12.2011r. Tarnów

 

- „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)  22.04.2012 Sosnowiec

 

- „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowych ocena”    kwiecień 2012 Wrocław

 

-  szkolenie „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI  (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)  13.05.2012 Gdańsk

 

- „Kinezjotaping Basic”   maj 2012  Katowice

 

 

-  „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia”  Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w  łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałem  tytuł terapeuty , który daje mi  uprawnienia do diagnozowania  zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii.  3-11.07. 2012  oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław

 

- Szkolenie „ Thera - Band Academy”  elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów TheraBend   Listopad 2013 Nowy Targ

 

- uczestnik  Międzynarodowego  Turnusu  Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami  organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut  dr Swietłany Masgutowej    lipiec 2012.

 

-  kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa”  podejście  biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 27- 30 .06 . 2015r.  Katowice

 

- kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje”  II stopnia

23-25. 10 .2015r. Katowice

 

- kurs  Zaawansowane techniki terapii  czaszkowo – krzyżowej”  III stopnia

Obejmujące teorię biodynamicznego mechanizmu terapii – układy terapeutyczne.  15 – 17.01.2016   Katowice

 

- kurs IV stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej „ Trauma i terapia doświadczenia somatycznego”  wielopoziomowe  równoważenia układu nerwowego.  01-03.04.2016 Katowice.

 

- kurs V stopnia  Terapii czaszkowo – krzyżowej”   „ Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania”

Obejmujący anatomię i fizjologię systemu oraz stosowane  układy terapeutyczne. 27-29.05.2016 Katowice

 

 

- Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „ Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław

 

- kurs Terapii Manualnej  11.06.2017 Rzeszów

 

- kurs” Igłoterapia w Rehabilitacji”    8-9.09. 2018  Rzeszów

 

- szkolenie „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym”

02.02.2019 Katowice

- Kurs „Neurorozwojowa  diagnostyka i rehabilitacja  dzieci" 

14-15.03.2019 Kraków

- PNF 100 godzinny kurs podstawowy   1 część 13-17.05.2019,   druga część  5-9.07.2019  Tarnowskie Góry  

- Studia podyplomowe z Terapii Zajęciowej     13.07.2020  Warszawa


- „Trójpłaszczyznowa  manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach  neurofizjologicznych  wg. Barbary Zukunft – Huber”   10-13.01.2020


- Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych w podejściu osteopatycznym”  31.05.2020  Szczecin

 

 

 

Paulina Kuras

mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej


- studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej
- „Terapia  Neurotaktylna”  11-12.01 2020 Kraków
- Terapia  ręki i zaburzeń  motoryki  małej  I i II stopnia   14 czerwiec 2020   Kraków

 

 

 

 

Eryk  Gajda

 

mgr Fizjoterapii

 

 

 

 

 

  

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept    Badanie i leczenie kończyny dolnej12.15.10 .2010  Wrocław

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept    Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy  13-16 01.2011 Wrocław

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept    Kurs zaawansowany badania  i leczenia kończyny górnej oraz streching mięśni kończyny górnej 3-9.02.2011 Wrocław

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept    Techniki i leczenie odcinka szyjnego ora piersiowego kręgosłupa i żeber 3-6.03.2011 Wrocław

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept    Techniki zaawansowane i rozciąganie  mięśni kończyny dolnej 17-20.05.2011 Wrocław

 

- Interdyscyplinarne oblicze zespołu dna miednicy. Uciążliwości jego dysfunkcji w różnych sferach życia. Trudności terapeutyczne i diagnostyczne  07-08.03.2014 Poznań

 

- Spinal Manipulation Institute  High  Velocity  Low – Amplitude  Thrust  Manipulation of Cervical   19-20.2016

 

- Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Moduł 1 , Moduł 2   12.05.2017 Sielec

 

- FDM  kończyna górna, kończyna dolna  08-12.05.2017 Sielec

 

- FDM  Limfologia   30.09 -03.10.2017  Kraków

 

- FDM Taping rozszerzony  08-10.11.2017  Kraków

 

- FDM Neuro   Terapia  Manualna  wg Typaldosa  07-10.12.2017  Katowice

 

- Globalna terapia stopy  GTS  wg Piotra Kostrzębskiego  5.03.2018  Krasnystaw

 

- Szyja zintegrowane techniki tkanek miękkich i łagodna chiropraktyka  

 

9-11.06.2018  Krasnystaw

 

- FDM  Moduł 3 Terapia Manualna wg Typaldosa  30.06-01.07. 2018 Katowice

 

- Terapia Manualna wg Kaltenborn – Evjenth Concept  kurs zaawansowany dla odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo żuchwowych

 

- Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB Medical   14.07.2018 Warszawa

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.