O gabinecie terapii dziecięcej w Dębnie


terapia ruchowaNasz gabinet znajduje się w Dębnie na terenie województwa małopolskiego, a prowadzony jest przez wysokiej klasy terapeutów – Joanne Matras-Borawską i Mirosława Borawskiego. Zajmujemy się pomaganiem dzieciom wykorzystując specjalistyczne metody i terapie w czasie rehabilitacji. Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomagające w procesie rehabilitacji. Stale podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach. Pomaganie dzieciom to nasza pasja, którą spełniamy w naszym ośrodku. Z naszych usług skorzystało już wielu małych pacjentów.

 


Nasze kwalifikacje

 

Joanna Matras BorawskaJoanna Matras Borawska

 

 • mgr Edukacji Wczesnoszkolnej z Pedagogiką Rewalidacyjną
 • Oligofrenopedagog
 • Logopeda
 • Neurologopeda
 • Certyfikowany Terapeuta Koncepcji Castillo Moralesa
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Bilateralnej
 • Certyfikowany Praktyk Treningu słuchowego Tomatis
 • Certyfikowany Terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS
 • Certyfikowany Terapeuta Provident Neuroflow
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)
 • Terapeuta MFT (terapeuta miofunkcjonalny)
 • Terapeuta Crafta
 • Terapeuta Oddechowy

 


Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki Rzeszów 30.05.2004r
 • Studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Tarnów 16.07. 2012r.
 • Studia podyplomowe z Neurologopedii Sandomierz 22.08. 2013r.
 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019
 • Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej” 19.02.2004. Kraków

 

 • „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I 19.05.2005 r. Tarnów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" -
 • (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 •  „Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” I STOPIEŃ (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej) 2 .12 .2007 certyfikat nr. 378 Kraków

 

 • „ Wspieranie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej” 19.02.2004. Kraków
 •  „Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień I 19.05.2005 r. Tarnów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" -(Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 • Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” I STOPIEŃ (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej) 2 .12 .2007 certyfikat nr. 378 Kraków
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Drugi (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 16-18 maj 2008r. Gdańsk
 • Gimnastyka Mózgu. Kinezjologia Edukacyjna dr Paula Dennisona” Stopień II 3-4.10.2008 r. Tarnów
 • "Analiza Zachowania w Pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi" (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej) 25.01.2009r Kraków
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część II w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część I w ramach programu MNRI 11.12.2011r. Sosnowiec
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii” 29.12.2011r. Tarnów
 • Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 22.04.2012 Sosnowiec
 • „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.05.2012 Gdańsk
 • uczestnik Międzynarodowego Turnusu Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej lipiec 2012.
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen  „Kurs Wprowadzający Johansen” 
 • 24-27 maj 2012r. Warszawa - uzyskanie uprawnienia międzynarodowego terapeuty do diagnozowania i prowadzenia terapii IAS
 • Kurs akademii „ORTOGRAFFITI”, „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej” (100 godziny internetowy kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji) od października 2011 do czerwca 2012 roku Gdańsk
 • Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia” Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałam tytuł terapeuty , który daje mi uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. 3-11.07. 2012 oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław certyfikat nr.702/SII/2012
 • Szkolenie „ Terapia Ręki” 22-23.03.2013r. Rzeszów
 • kurs „ Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” 12-14.08.2013r. Wrocław
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa” podejście biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 19- 22 .10 . 2013r.Wrocław
 • kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje” II stopnia 16-18. 12 .2013r. Wrocław
 • „ Metoda „WERBO - TONALNA” w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej 23-24.08.2014r Rzeszów
 • warsztaty „ Dyslaliaankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii 06 – 07. IX 2014r. Rzeszów
 • szkolenie „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń funkcji oralnych u noworodków i niemowląt” 29-30.03. 2019 Sosnowiec
 • szkolenie „ Niemowlak u logopedy – diagnoza , profilaktyka i wczesna stymulacja” 19.05.2019 Tarnów I część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales 12- 23. 08.2019 Wrocław
 • warsztaty „ Dyslaliaankyloglosyjna” o krótkim wędzidełku języka, o wadliwej wymowie i skuteczności terapii 06 – 07. IX 2014r. Rzeszów
 • Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS . Superwizja prowadzona jest co dwa lata przez twórcę metody prof. Kjeld Johansena, który uaktualnia i sprawdza zdobytą wiedzę. 26.10.2014r. Warszawa
 • Kurs „ Bilateralnej Integracji ” z zakresu teorii, diagnostyki i treningu dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała.
 • Uzyskanie tytułu międzynarodowego terapeuty metody bilateralnej do diagnozowania i prowadzenia treningu. 16-18. X . 2015r. Poznań
 • Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” 16.04. 2016 r Warszawa
 • „Metody wspierające terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” 16. IV.2016r. Warszawa
 • Kurs „Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody pracy z dzieckiem” 13.06.2015 do10.04.2016r Poznań
 • Zaburzenia funkcji wzrokowych „ Ortoptyka” 01-02. X. 2016r. Katowice.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii moduł I. ' 22-23.X.2016r. Rzeszów
 • - szkolenie Wczesna interwencja diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. 18-19. II. 2017r. Rzeszów
 • kurs „ Miofunkcjonalna Terapia dla osób ze specjalną terapią artykulacji wg. A. Kittel. 22-23.IV.2017r. Katowice
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
 • Kurs „ Profesjonalnej Diagnozy i Terapii Mutyzmu” 27.10.2017 – 10.01.2018
 • szkolenie „Terapia Oddechowa ” 15 – 16. 09. 2018r Katowice
 • szkolenie „Sensoplastyka: 30.09. 2018 Kraków
 • Superwizja Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS
 •  13-14.10.2018 Warszawa
 • Jak rozwijać umiejętność doustnego jedzenia u dzieci karmionych przez PEGA i SONDĘ „ 28.10.2018 Warszawa
 • „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci” 09.11 .2018 Katowice
 • „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym” 02.02.2019 Katowice
 • „Metody terapii logopedycznej pacjenta z Roszczepem wargi i / lub podniebienia – wykorzystanie zabiegów fizjoterapeutycznych” 10.03.2019 Warszawa
 • szkolenie „Trening karmienia logopedycznego” 16.03.2019 Kasińka Mała
 • „Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii i neurologopedii zgodnie z podejściem Esther de RU” 5-6. 10.2019 Rzeszów
 • „Neuroflow” aktywny trening słuchowy 14-15 grudnia 2019 Warszawa
 • II część kursu podstawowego Koncepcji Castillo Morales 17.02 - 28.02 2020 Wrocław
 • „Elektrostymulacja w logopedii – podejście praktyczne” 29 luty Tarnów
 • Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych u pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi” 30.05 2020 Szczecin
 • PECS metoda komunikacji alternatywnej 29-30 .08. 2020 Warszawa
 • III stopień i po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskanie tytułu Certyfikowanego Terapeuty Koncepcji Castillo Moralesa 23 lipca 2021 Wrocław
 • " A sensory motor approach to feeding in the Down syndrome population " Jaworzno 17.09.2021
 • "Dysfagia u niemowląt i małych dzieci"08.01.2022
 • VitalStim zastosowanie elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz wybranych problemach logopedycznych 29-30.01.2022
 • Szkolenie Anatomy Trains Structure and Function Gdańsk 30.09- 02.10.2022
 • szkolenie koncepcja CRAFTA 11-15 .01.2023 Kraków
 •  szkolenie I zjazd "Fizjoterapia w SMA" 24-26 luty Wrocław
 •  szkolenie II zjazd "Fizjoterapia w SMA " 23-25 maj Wrocław
 •  Szkolenie metody treningu słuchowego Tomatisa 15-17 wrzesień Warszawa

 •  Szkolenie III zjazd "Fizjoterapia w SMA " 22-24 wrzesień Wrocław

 •  Szkolenie IV zjazd "Fizjoterapia w SMA " 17-19 listopad Wrocław

 

Mirosław BorawskiMirosław Borawski

mgr Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji

 

 • Terapeuta CME Medek
 • Terapeuta PNF
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI
 • Dyplomowany masażysta III stopni
 • Terapeuta metody Krzyżowo – Czaszkowej (CranioSacral )
 • Specjalista praktyk programów MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration)
 • Terapeuta Oddechowy
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta zajęciowy

 


Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Rzeszów 14.04 .2019
 • Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki 19.05.2013 Tarnów
 • Studia podyplomowe Terapia Zajęciowa 12.07.2020 Przemyśl
 • „Kurs masażu klasycznego” 2000 r. Rzeszów
 • „Kurs z zakresu masażu leczniczego II stopnia” 2000 r. Rzeszów
 • „Kurs masażu leczniczego III stopnia” 2001 r. Rzeszów
 • szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Pierwszy (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 24-26.listopad 2006 r. Gdańsk
 • „Metoda Knillów” 01.12.2006r. Kraków
 • "Metoda Ruchu Rozwijający Weroniki Sherborne" - Poziom Drugi (Polskie Towarzystwo Dysleksji) 16-18 maj 2008r. Gdańsk
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część II w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.11.2011r. Wrocław
 • „ Integracja odruchów dynamicznych i postularnych” część I w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 11.12.2011r. Sosnowiec
 • „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych , integracji sensorycznej i ergoterapii w pediatrii” 29.12.2011r. Tarnów
 • „Terapia Taktylna” w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 22.04.2012 Sosnowiec
 • „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowych ocena” kwiecień 2012 Wrocław
 • szkolenie „ Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych w ramach programu MNRI (Masgutowa Neurosensorimotor Reflex Integration) 13.05.2012 Gdańsk
 • „Kinezjotaping Basic” maj 2012 Katowice
 • „Terapia Integracji Sensorycznej II stopnia” Po ukończeniu II stopniowego szkolenia w łącznym wymiarze 200 godzin uzyskałem tytuł terapeuty , który daje mi uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. 3-11.07. 2012 oraz 27.08 – 2.09 2012 r. Wrocław
 • Szkolenie „ Thera - Band Academy” elementy konceptu Bobath z zastosowaniem przyborów TheraBend Listopad 2013 Nowy Targ
 • uczestnik Międzynarodowego Turnusu Terapeutyczno Rehabilitacyjnego dla dzieci z różnymi wyzwaniami organizowanym przez MNRI Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej lipiec 2012.
 • kurs I stopnia „Terapia czaszkowo – krzyżowa” podejście biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo – krzyżowego 27- 30 .06 . 2015r. Katowice

 

 • kurs „Terapia czaszkowo – krzyżowa pt. Pływy i pulsacje” II stopnia 23-25. 10 .2015r. Katowice
 • kurs „ Zaawansowane techniki terapii czaszkowo – krzyżowej” III stopnia Obejmujące teorię biodynamicznego mechanizmu terapii – układy terapeutyczne. 15 – 17.01.2016 Katowice
 • kurs IV stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej „ Trauma i terapia doświadczenia somatycznego” wielopoziomowe równoważenia układu nerwowego. 01-03.04.2016 Katowice.
 • kurs V stopnia Terapii czaszkowo – krzyżowej” „ Praca z Dziećmi – Zasady Uzdrawiania”
 • Obejmujący anatomię i fizjologię systemu oraz stosowane układy terapeutyczne. 27-29.05.2016 Katowice
 • Międzynarodowe Dni Castillo Moralesa warsztaty „ Związek ciała z kompleksem ustno-twarzowym i systemem widzenia w koncepcji Castillo Moralesa. 13-14.V.2017r. Wrocław
 • kurs Terapii Manualnej 11.06.2017 Rzeszów
 • kurs” Igłoterapia w Rehabilitacji” 8-9.09. 2018 Rzeszów
 • szkolenie „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym” 02.02.2019 Katowice
 • Kurs „Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci"  14-15.03.2019 Kraków
 • PNF 100 godzinny kurs podstawowy 1 część 13-17.05.2019, druga część 5-9.07.2019 Tarnowskie Góry
 • Studia podyplomowe z Terapii Zajęciowej 13.07.2020 Warszawa
 • „Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg. Barbary Zukunft – Huber” 10-13.01.2020
 • Terapia nerwu błędnego i wspomaganie procesów oddechowych w podejściu osteopatycznym” 31.05.2020 Szczecin
 • Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii dziecko (0-1 R) Sosnowiec 04-05.09.2020
 • Terapia Oddechowa 25-26.09.2021 Katowice
 • Szkolenie Anatomy Trains Structure and Function Gdańsk 30.09- 02.10.2022
 • Szkolenie I zjazd : Fizjoterapia w SMA" 24-26 luty Wrocław
 • Szkolenie II zjazd " Fizjoterapia w SMA" 23-25 maj Wrocław
 • Szkolenie III zjazd "Fizjoterapia w SMA " 22-24 wrzesień Wrocław

 •  Międzynarodowe Szkolenie CME Medek 8-12 październik Łódź

 •  Szkolenie IV zjazd "Fizjoterapia w SMA " 17-19 listopad Wrocław

 

Małgorzata KamieńMałgorzata Kamień

mgr fizjoterapii

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł I 11-12.07.2009 Tarnów
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego Moduł II 12-13.09.2009 Tarnów
 • „Masaż bańką chińską” styczeń 2013 Kraków
 • „Masaż relaksacyjny kamieniami wulkanicznymi” styczeń 2013 Kraków
 • „Refleksoterapia stopy” 04.2013 Rzeszów
 • „Masaż relaksacyjny z aromaterapią” 05.2013 Rzeszów
 • Terapia punktów spustowych I stopień 09.2016 Kraków
 • Terapia manualna Brian Mulligan ABC 04.06. II 2017 Kraków
 • Diagnostyka i rehabilitacja w dysfunkcjach stawu barkowego 02.2017 Kraków
 • „Flossing w terapii i treningu” 09.07.2017 Kraków
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo – powięziowe 09.2017 Kraków
 • „Taping Rehabilitacyjny” 26.01.2019 Rzeszów

 


 • Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa. Główne funkcje łańcuchów stabilizacyjnych i zasady leczenia prewencji oraz regeneracji metodą SPS. 11-12.05.2019 Rzeszów
 • Terapia Manualna Kręgosłupa 40-godzinny kurs II modułowy 16.06.2019 Rzeszów
 • „Fizjoterapia w urazach sportowych Moduł I” 26-29.09.2019 Kraków
 • „Aktywność fizyczna kobiet po porodzie” 15.12.2019 Kraków
 • „ Mechaniczna przyrządowa regulacja powięzi w terapii mięśniowo powięziowych punktów spustowych w zaburzeniach czynnościowych narządu ruchu „ 18.01.2020 Rzeszów
 • „ Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ciąży” 15-16 02. 2020 Kraków

 

 • „ Rozstęp mięśnia prostego brzucha. Terapia kompleksowa” 29.02.2020 Kraków 
 • Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł II . Metodyka urazy kończyny górnej (badanie, leczenie oraz trening) Taping w sporcie . Kręgosłup szyjny 15-18.06.2020 Kraków
 • Uroginekologia – Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz obniżanie narządów miednicy mniejszej 19-21.06.2020 Kraków
 • Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie 7-9 .08.2020 Kraków
 • Fizjoterapia w urazach sportowych. Moduł V. Dolegliwości kręgosłupa: rozumowanie kliniczne z uwzględnieniem wstrząśnienia mózgu . Tworzenie wkładek. Testowanie w systemie „ Muscle Lab” 13-16.08.2020 Kraków

 

Angelika Sacha

 

Angelika Sacha

mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Anita Lipa

 

Anita Lipa

mgr fizjoterapii

Justyna Zaczyńska

 

Izabela Owca

mgr fizjoterapii

Dominika Musiał

 

Dominika Musiał

Terapeutka Integracji Sensorycznej