Oferta ośrodka rehabilitacji i terapii dziecięcej


zabieg leczniczy

Metoda Castillo Moralesa

Neurofizjologiczna koncepcja Castillo Moralesa ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych i ustno-twarzowych zaburzeń u niemowlaków, dzieci i dorosłych.

 

Czytaj więcej

 

Elektrostymulacja VitalStim

Koncepcja VitalStim jest wykorzystywana w szpitalach zajmujących się rehabilitacją, klinikach oraz ośrodkach opieki. Urządzenie to pomaga terapeutom (neurologopedom, fizjoterapeutom) na nowo nauczyć pacjentów połykania potraw. Dzięki temu pacjenci mogą pozbyć się specjalnych rurek, odstawić zagęszczone płyny i ponownie czerpać przyjemność z jedzenia.

 

Czytaj więcej

zabieg VitalStim
zabieg elektrostymulacji

Elektrostymulacja języka i podniebienia

Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. W trakcie zabiegu dochodzi do bezpośredniego oddziaływania na aparat artykulacyjny, w którego skład wchodzą jama nosowa, jama gardłowa i jama ustna.
Dzięki angażowaniu włókien mięśniowych podniebienia miękkiego i języka do procesu skurczu następuje:

 • poprawa siły mięśni, zwiększenie masy oraz objętości mięśni.


Elektrostymulacja u pacjentów logopedycznych znajduje zastosowanie w:

 • stymulowaniu rozwoju mowy, opóźnionym rozwój mowy, zaburzeniach dyslalicznych, korekcji mowy nosowej, rehabilitacji chorych z afazją, u pacjentów z porażeniem mózgowym, u pacjentów z rozszczepem podniebienia, u osób po przebytej operacji w obrębie jamy ustnej.

 

Logopedia

Logopedia ma na celu usprawnianie mowy i komunikacji. Podczas zajęć, wykorzystując mocne strony dziecka logopeda dąży do zniwelowania takich trudności jak wady wymowy, zaburzenia czytania i pisania, trudności w wypowiadaniu się i budowaniu zdań, zaburzenia słuchu fonemowego i wiele innych. W trakcie terapii pracujemy w oparciu o metodę Miofunkcjonalną, oraz wspomagamy się słuchawkami Forbrain. Ze względu na wzmocnienie przewodzenia dźwięku drogą kostką słuchawki Forbrain znakomicie stymulują nie tylko słuch, ale i układ przedsionkowy. Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego nadają się znakomicie do pracy logopedycznej. Także spowalniają tempo mówienia ( w terapii jąkania).

 

zajęcia logopedii
lekarz z pacjentem

Neurologopedia

Terapia neurologopedyczna stosowana jest u dzieci i dorosłych u których dysfunkcje mowy i komunikacji mają podłoże neurologiczne. Większości pacjentów to dzieci niemówiące. W takich przypadkach oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowymi wprowadza się do terapii m.in. odpowiednio dostosowane manipulacje w obrębie twarzoczaszki (masaże oraz inne techniki terapeutyczne), terapię karmienia (nauka połykania, gryzienia i żucia) oraz alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Pracujemy w oparciu o metodę terapeutyczną Castillo Moralesa, Terapie Ustno -Twarzową dr Swietłany Masgutowej.

 

Rehabilitacja – dzieci i niemowlaków

W naszym Centrum oferujemy rehabilitację niemowląt z obniżonym, wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią ułożeniową, kręczem szyi, zniekształceniem główki oraz z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. A także stymulacja i rehabilitację  dzieci przedwcześnie urodzonych oraz skrajnych wcześniaków. Naukę pielęgnacji wcześniaka (noszenie, układanie, obracanie)

 

rehabilitacja dziecka
dziecko na materacu

Integracja Sensoryczna

Terapia zaburzeń Integracji sensorycznej polega na właściwej formie stymulacji układu dotykowego, proprioceptywnego oraz przedsionkowego. Metoda ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci z trudnościami w zakresie równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności powtarzania i naśladowania sekwencji ruchowych. W terapii SI biorą udział również dzieci wycofane, lękowe, z osłabioną sprawnością manualną, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne oraz dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie. Terapia odbywa się w specjalistycznie wyposażonej Sali terapeutycznej i prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Terapia SI opiera się na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Wykorzystujemy najnowsze narzędzia do oceny procesów SI. Posiadamy certyfikowany sprzęt terapeutyczny. Terapia SI to także współpraca z Rodzicem. Opiekunowie na bieżąco są informowani o postępach i problemach dziecka. Działania rodziców w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny.

 

Integracja Bilateralna

Integracja Bilateralna to program aby wspierać rozwój koordynacji i równowagi, integrować systemy zmysłowe oraz stymulować neuronalne połączenia pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.
Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja obu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, a także zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony.

 

leżące dziecko
wady postawy

Wady postawy

Wady postawy u dzieci to różnego rodzaju odchylenia od normy przyjętej jako wzorzec prawidłowej postawy, czyli takiej, która w przyszłości nie będzie powodowała dysfunkcji lub bólu.
Prawidłowa postawa ciała to wyraz prawidłowej lub nieprawidłowej wydolności, równowagi i koordynacji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.
W naszym Centrum pracujemy z pacjentami

 • Skoliozami kręgosłupa,
 • Wadami klatki piersiowej,
 • Wadami kończyn dolnych: kolana koślawe/szpotawe, stopy koślawe/szpotawe, płaskostopie poprzeczne, płaskostopie podłużne,
 • przodo/tyłopochylenie miednicy.

 

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka.

Stanowi ona podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających przykurczone struktury.
Jako uzupełnienie terapii, w celu utrwalenia uzyskanych efektów, stosuje się funkcjonalne bandażowanie stopy. Jest to element niezbędny do tego, aby efekt terapeutyczny był widoczny i aby możliwe było osiąganie satysfakcjonujących efektów terapii.

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci znajduje zastosowanie w leczeniu m.in.:

 • stopy sierpowatej, stopy płasko- koślawej, stopy końsko- szpotawej, stopy piętowej, oraz w przypadku zaburzenia ustawienia nóg względem osi kolana (kolana koślawe, kolana szpotawe)

 

terapia stóp
masaż głowy

Terapia krzyżowo -czaszkowa

Terapia Krzyżowo Czaszkowa pochodna Osteopatii jest zabiegiem, z którego mogą korzystać wszyscy od wieku niemowlęcego, po osoby dorosłe. Zakłada, że pod wpływem stresów, urazów oraz traumatycznych przeżyć w organizmie powstają zakłócenia pracy układu kranialnego, a co za tym idzie blokady powodujące napięcia mięśni prowadzące do konkretnych dolegliwości. Terapia polega na dotyku i delikatnym ucisku w obrębie przepony, kości krzyżowej, miednicy, kościach czaszki oraz otworze górnym klatki piersiowej w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych.

Terapia MNRI wg dr Swietłany Masgutowej

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Masgutovej MNRI jest to systemem terapeutyczno-rehabilitacyjnym i diagnostycznym mającym na celu analizowanie wpływu technik integracji odruchów na rozwój neurosensomotoryczny i poznawczy dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i problemami uczenia się.
W naszym Centrum prowadzimy terapie w ramach :

 • Integracji odruchów dynamicznych i postularnych
 • Integrację odruchów wzrokowo – słuchowych
 • Integrację odruchów twarzy
 • Terapię taktykną

 

 

 

masaż twarzy
masaż stopy

Terapia taktylna

Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest sposobem aktywizacji zmysłu dotyku, mającym na celu pobudzenie receptorów czuciowych oraz zbudowanie świadomości ciała. Terapia Taktylna wykorzystuje nowoczesne techniki masażu i stymulacji skóry, które pobudzają rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego. Efektem jest optymalizacja pracy czucia dotykowego i proprioceptywnego, dzięki czemu poprawia się rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny a także poznawczy. Terapia jest kierowana do dzieci z trudnościami w uczeniu, nadpobudliwych, autystycznych, z zaburzeniami mowy, lękami i fobiami oraz z opóźnieniami rozwoju.

Terapia ręki

Jest to program, który ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki czyli poprawę funkcjonowania dłoni i palców. Prawidłowe funkcjonowanie tych części ciała jest niezwykle istotne w szczególności w pierwszym etapie życia dziecka, gdyż to właśnie za pomocą dłoni poznaje ono otaczający go świat. Odpowiednio wykształcone dłonie i palce w późniejszym okresie życia pozwalają natomiast na wykonywanie skomplikowanych czynności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Głównym celem terapii ręki jest doskonalenie całej pracy ręki w taki sposób aby mogła ona bez problemów oraz w sposób naturalny wykonywać czynności związane z życiem codziennym. W pierwszej kolejności terapeuta skupia się na normalizacji napięcia natomiast dopiero w kolejnym etapie pracuje nad poprawą pisma i grafomotoryki.

masaż nadgarstka
dłonie w miseczkach

Sensoplastyka

Sensoplastyka(R) korzystnie wpływa na rozwój całego organizmu stymulując rozwój połączeń nerwowych w mózgu, dzięki którym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle, jednocześnie wspomagając budowanie świadomości ciała i przestrzeni.
To warsztaty plastyczne mające na celu pobudzić wszelkie możliwe zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku
Podczas zajęć używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka i inne.

Trening Słuchowy IAS Johansen

Terapia Johansen IAS polega na słuchaniu specjalnie nagranej na syntetyzatorze muzyki lub muzyki instrumentalnej dobranej indywidualnie dla potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają stymulująco,  regulując zaburzenia przetwarzania słuchowego
Terapia Johansena, oprócz poprawy słuchu, przynosi również pozytywne efekty w zakresie:

 • zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytania, rozumienia mowy, uważnego słuchania, koncentracji, artykulacji, komunikacji, samooceny, napięcia mięśniowego (wpływa to na postawę ciała), utrzymania równowagi, koordynacji ruchów, motoryki, wpływa na równowagę emocjonalną oraz korzystnie na nadpobudliwość ruchową.
osoba w słuchawkach
terapia oddechowa

Manualna terapia oddechowa

Manualna Terapia oddechowa  składa się z następujących etapów: Wyrównanie zaburzonego napięcia mięśniowego i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej, Odtworzenie funkcji oddechowej przepony, prawidłowego wzorca i rytmu oddychania.

Manualna terapia oddechowa ma zastosowanie :

 • w chorobach układu oddechowego
 • w kardiologii
 • w neurologii
 • w pediatrii
 • w chorobach psychosomatycznych

 

 

Rehabilitacja - fizjoterapia osób dorosłych

Oferujemy:

Rehabilitację sportową, Rehabilitację po urazach, Rehabilitację po złamaniach ,Rehabilitację po rekonstrukcjach (ACL ścięgno Achillesa i inne), Rehabilitację po wylewach, Rehabilitację po udarze ,Rehabilitację ortopedyczną, Rehabilitację po endoprotezie ,Rehabilitację neurologiczną, Terapię Manualną, Masaż, Kinesio-Taping, Thera Band ,Igłoterapię

Fizjoterapia:

Laser, Ultradźwięki, Krioterapię, Pole Magnetyczne, Lampę Sollux, Diadynamik, Terapuls, Jonoforezę

masaż pleców
igła w dłoni

Igłoterapia

Igłoterapia sucha zwana również suchym igłowaniem stosowana jest u pacjentów z przewlekłym i ostrym bólem w mieśniowo powięziowych punktach spustowych. Suche igłowanie jest najbardziej skuteczne w leczeniu zachowawczym w obrębie tkanek miękkich, gdy terapia manualna, jest niemożliwa do wykonania ze względu na tkliwość. Obecnie igłoterapia uważana jest za najlepszą metodę w walce z bólem.

Bańki lecznicze – na czym polega zabieg:

Bańki można stawiać przy różnych objawach i przynoszą one ulgę w wielu chorobach, w których stosuje się też akupunkturę i masaże. Stawianie baniek jest szczególnie skuteczne w łagodzeniu bólów, w urazach tkanek miękkich, ostrych i chronicznych stanach zapalnych, wynikającej z narażenia na wilgoć, wiatr i zimno, oraz objawach związanych z zaburzeniem funkcjonowania organów wewnętrznych i zastojami w kanałach energetycznych.

 

bańki na plecach
osoba na podoskopie

Podoskop do komputerowej diagnostyki stóp

Przy pomocy Podoskopu można badać stopy u osób w każdym wieku - dzieci, młodzieży i dorosłych. Diagnostyka stóp jest częścią diagnostyki ewentualnych wad postawy ciała. Daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń. Pozwala na właściwą ocenę kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze i odcisków.

Wkładki korekcyjne

W naszym Centrum wykonujemy wkładki 3D, które są w oparciu o wyniki badań komputerowej diagnostyki stóp i postawy ciała. W procesie projektowania uwzględnia się zdjęcia strony podeszwowej stopy wykonane na podoskopie z kamerą Full HD , w wyniku czego uzyskujemy informacje o przestrzennym uksztaltowaniu wysklepienia stopy , skanerze odcisków stóp w piance, a także analizę postawy. Szeroka gama materiałów o różnej liczbie warstw oraz ich twardości pozwalają na wykonanie każdego rodzaju wkładek zarówno korekcyjnych jak i komfortowych. Odpowiednio dobrane i wykonane wkładki sprawiają, że stopa już od pierwszej chwili układa się w sposób optymalny, co znacznie przyspiesza proces rehabilitacji. Struktura wkładek uelastycznia ścięgna i powięzi podeszwowe oraz przyspiesza proces wzmacniania mięśni stóp.

wkładki do butów
zajęcia rehabilitacyjne

Turnusy Rehabilitacyjno - Neurologopedyczne

W naszym Centrum organizowane są tygodniowe turnusy rehabiliatcyjno - neurologopedyczne. Dobór terapii podczas trwającego turnusu dostosowany jest do potrzeb i możliwości indywidulanych dziecka po wnikliwej diagnozie i konsultacji dziecka.