Oferta ośrodka rehabilitacji i terapii dziecięcej


CME MEDEK

CME MEDEK

CO TO JEST MEDEK?

Medek czyli Dynamiczna Metoda Ruchowej Stymulacji (ang. Dynamic Method of Kinetic Stimulation) to metoda fizjoterapeutyczna mająca na celu rozwijanie dużej motoryki u niemowląt i dzieci z zaburzeniami ruchu spowodowanymi dysfunkcjami neurologicznymi.

Metoda została opracowana w latach 70-tych przez chilijskiego fizjoterapeutę Ramona Cuevasa.

ZAŁOŻENIA METODY

W Medeku za główny bodziec stymulujący układ nerwowo-mięśniowy do działania uważana jest grawitacja. Założenia terapii mocno zaznaczają, że oddziaływanie siły ciężkości (grawitacji) sprawia, że ruch oraz możliwość manipulacji przedmiotami wymaga kontroli posturalnej lub możliwości wykonania ruchu przeciwko grawitacji i stabilizacji ciała w przestrzeni. Zadaniem terapeuty jest prowokacja automatycznych reakcji posturalnych potrzebnych do wykonywania zadań funkcjonalnych.

W praktyce oznacza to, że terapeuta wywołując automatyczne odruchy prostowania i reakcje równoważne umożliwia i uczy wykonywania zadań funkcjonalnych jak m.in.: wstawanie, siadanie, chodzenie. Medek nie koncentruje się na zmianie napięcia mięśniowego, pierwotnych odruchach czy nieprawidłowych wzorcach ruchowych. Terapia skupia się na ćwiczeniu ruchów niezbędnych do siadania, stania i chodzenia poprzez stabilizację głowy i tułowia (centrum).

JAK WYGLĄDA TERAPIA MEDEK?

 

 

Metoda Castillo Moralesa

Neurofizjologiczna koncepcja Castillo Moralesa ukierunkowana jest na terapię sensomotorycznych i ustno-twarzowych zaburzeń u niemowlaków, dzieci i dorosłych.

 

Czytaj więcej

 

zabieg leczniczy
zabieg VitalStim

Elektrostymulacja VitalStim

Koncepcja VitalStim jest wykorzystywana w szpitalach zajmujących się rehabilitacją, klinikach oraz ośrodkach opieki. Urządzenie to pomaga terapeutom (neurologopedom, fizjoterapeutom) na nowo nauczyć pacjentów połykania potraw. Dzięki temu pacjenci mogą pozbyć się specjalnych rurek, odstawić zagęszczone płyny i ponownie czerpać przyjemność z jedzenia.

 

Czytaj więcej

Elektrostymulacja języka i podniebienia

Zabieg elektrostymulacji dzięki odpowiednio dobranym parametrom wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. W trakcie zabiegu dochodzi do bezpośredniego oddziaływania na aparat artykulacyjny, w którego skład wchodzą jama nosowa, jama gardłowa i jama ustna.
Dzięki angażowaniu włókien mięśniowych podniebienia miękkiego i języka do procesu skurczu następuje:

 • poprawa siły mięśni, zwiększenie masy oraz objętości mięśni.


Elektrostymulacja u pacjentów logopedycznych znajduje zastosowanie w:

 • stymulowaniu rozwoju mowy, opóźnionym rozwój mowy, zaburzeniach dyslalicznych, korekcji mowy nosowej, rehabilitacji chorych z afazją, u pacjentów z porażeniem mózgowym, u pacjentów z rozszczepem podniebienia, u osób po przebytej operacji w obrębie jamy ustnej.

 

zabieg elektrostymulacji
zajęcia logopedii

Logopedia

Logopedia ma na celu usprawnianie mowy i komunikacji. Podczas zajęć, wykorzystując mocne strony dziecka logopeda dąży do zniwelowania takich trudności jak wady wymowy, zaburzenia czytania i pisania, trudności w wypowiadaniu się i budowaniu zdań, zaburzenia słuchu fonemowego i wiele innych. W trakcie terapii pracujemy w oparciu o metodę Miofunkcjonalną, oraz wspomagamy się słuchawkami Forbrain. Ze względu na wzmocnienie przewodzenia dźwięku drogą kostką słuchawki Forbrain znakomicie stymulują nie tylko słuch, ale i układ przedsionkowy. Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego nadają się znakomicie do pracy logopedycznej. Także spowalniają tempo mówienia ( w terapii jąkania).

 

Neurologopedia

Terapia neurologopedyczna stosowana jest u dzieci i dorosłych u których dysfunkcje mowy i komunikacji mają podłoże neurologiczne. Większości pacjentów to dzieci niemówiące. W takich przypadkach oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowymi wprowadza się do terapii m.in. odpowiednio dostosowane manipulacje w obrębie twarzoczaszki (masaże oraz inne techniki terapeutyczne), terapię karmienia (nauka połykania, gryzienia i żucia) oraz alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Pracujemy w oparciu o metodę terapeutyczną Castillo Moralesa, Terapie Ustno -Twarzową dr Swietłany Masgutowej.

 

lekarz z pacjentem
rehabilitacja dziecka

Rehabilitacja – dzieci i niemowlaków

W naszym Centrum oferujemy rehabilitację niemowląt z obniżonym, wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią ułożeniową, kręczem szyi, zniekształceniem główki oraz z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. A także stymulacja i rehabilitację  dzieci przedwcześnie urodzonych oraz skrajnych wcześniaków. Naukę pielęgnacji wcześniaka (noszenie, układanie, obracanie)

 

Integracja Sensoryczna

Terapia zaburzeń Integracji sensorycznej polega na właściwej formie stymulacji układu dotykowego, proprioceptywnego oraz przedsionkowego. Metoda ta skierowana jest przede wszystkim do dzieci z trudnościami w zakresie równowagi, koordynacji, zgrabności ruchów, umiejętności powtarzania i naśladowania sekwencji ruchowych. W terapii SI biorą udział również dzieci wycofane, lękowe, z osłabioną sprawnością manualną, nadwrażliwe na wybrane bodźce sensoryczne oraz dzieci nadpobudliwe psycho-motorycznie. Terapia odbywa się w specjalistycznie wyposażonej Sali terapeutycznej i prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę. Terapia SI opiera się na wcześniej przeprowadzonej diagnozie. Wykorzystujemy najnowsze narzędzia do oceny procesów SI. Posiadamy certyfikowany sprzęt terapeutyczny. Terapia SI to także współpraca z Rodzicem. Opiekunowie na bieżąco są informowani o postępach i problemach dziecka. Działania rodziców w domu znacząco wspierają proces terapeutyczny.

 

dziecko na materacu
leżące dziecko

Integracja Bilateralna

Integracja Bilateralna to program aby wspierać rozwój koordynacji i równowagi, integrować systemy zmysłowe oraz stymulować neuronalne połączenia pomiędzy ruchem i funkcjami poznawczymi.
Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja obu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów, a także zdolność do wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony.

 

Wady postawy

Wady postawy u dzieci to różnego rodzaju odchylenia od normy przyjętej jako wzorzec prawidłowej postawy, czyli takiej, która w przyszłości nie będzie powodowała dysfunkcji lub bólu.
Prawidłowa postawa ciała to wyraz prawidłowej lub nieprawidłowej wydolności, równowagi i koordynacji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego.
W naszym Centrum pracujemy z pacjentami

 • Skoliozami kręgosłupa,
 • Wadami klatki piersiowej,
 • Wadami kończyn dolnych: kolana koślawe/szpotawe, stopy koślawe/szpotawe, płaskostopie poprzeczne, płaskostopie podłużne,
 • przodo/tyłopochylenie miednicy.

 

wady postawy
masaż głowy

Terapia krzyżowo -czaszkowa

Terapia Krzyżowo Czaszkowa pochodna Osteopatii jest zabiegiem, z którego mogą korzystać wszyscy od wieku niemowlęcego, po osoby dorosłe. Zakłada, że pod wpływem stresów, urazów oraz traumatycznych przeżyć w organizmie powstają zakłócenia pracy układu kranialnego, a co za tym idzie blokady powodujące napięcia mięśni prowadzące do konkretnych dolegliwości. Terapia polega na dotyku i delikatnym ucisku w obrębie przepony, kości krzyżowej, miednicy, kościach czaszki oraz otworze górnym klatki piersiowej w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych.

Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka.

Stanowi ona podstawę do wczesnego diagnozowania i leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy za pomocą specjalnych chwytów mobilizujących i rozciągających przykurczone struktury.
Jako uzupełnienie terapii, w celu utrwalenia uzyskanych efektów, stosuje się funkcjonalne bandażowanie stopy. Jest to element niezbędny do tego, aby efekt terapeutyczny był widoczny i aby możliwe było osiąganie satysfakcjonujących efektów terapii.

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia wad stóp u dzieci znajduje zastosowanie w leczeniu m.in.:

 • stopy sierpowatej, stopy płasko- koślawej, stopy końsko- szpotawej, stopy piętowej, oraz w przypadku zaburzenia ustawienia nóg względem osi kolana (kolana koślawe, kolana szpotawe)

 

terapia stóp
masaż twarzy

Terapia MNRI wg dr Swietłany Masgutowej

Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Masgutovej MNRI jest to systemem terapeutyczno-rehabilitacyjnym i diagnostycznym mającym na celu analizowanie wpływu technik integracji odruchów na rozwój neurosensomotoryczny i poznawczy dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i problemami uczenia się.
W naszym Centrum prowadzimy terapie w ramach :

 • Integracji odruchów dynamicznych i postularnych
 • Integrację odruchów wzrokowo – słuchowych
 • Integrację odruchów twarzy
 • Terapię taktykną

 

 

 

Terapia taktylna

Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest sposobem aktywizacji zmysłu dotyku, mającym na celu pobudzenie receptorów czuciowych oraz zbudowanie świadomości ciała. Terapia Taktylna wykorzystuje nowoczesne techniki masażu i stymulacji skóry, które pobudzają rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego. Efektem jest optymalizacja pracy czucia dotykowego i proprioceptywnego, dzięki czemu poprawia się rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny a także poznawczy. Terapia jest kierowana do dzieci z trudnościami w uczeniu, nadpobudliwych, autystycznych, z zaburzeniami mowy, lękami i fobiami oraz z opóźnieniami rozwoju.

masaż stopy
masaż nadgarstka

Terapia ręki

Jest to program, który ma na celu usprawnienie tzw. małej motoryki czyli poprawę funkcjonowania dłoni i palców. Prawidłowe funkcjonowanie tych części ciała jest niezwykle istotne w szczególności w pierwszym etapie życia dziecka, gdyż to właśnie za pomocą dłoni poznaje ono otaczający go świat. Odpowiednio wykształcone dłonie i palce w późniejszym okresie życia pozwalają natomiast na wykonywanie skomplikowanych czynności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Głównym celem terapii ręki jest doskonalenie całej pracy ręki w taki sposób aby mogła ona bez problemów oraz w sposób naturalny wykonywać czynności związane z życiem codziennym. W pierwszej kolejności terapeuta skupia się na normalizacji napięcia natomiast dopiero w kolejnym etapie pracuje nad poprawą pisma i grafomotoryki.

Sensoplastyka

Sensoplastyka(R) korzystnie wpływa na rozwój całego organizmu stymulując rozwój połączeń nerwowych w mózgu, dzięki którym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle, jednocześnie wspomagając budowanie świadomości ciała i przestrzeni.
To warsztaty plastyczne mające na celu pobudzić wszelkie możliwe zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku
Podczas zajęć używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, groch, czekolada, posypki cukiernicze, olej, galaretka i inne.

dłonie w miseczkach
osoba w słuchawkach

Trening Słuchowy IAS Johansen

Terapia Johansen IAS polega na słuchaniu specjalnie nagranej na syntetyzatorze muzyki lub muzyki instrumentalnej dobranej indywidualnie dla potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają stymulująco,  regulując zaburzenia przetwarzania słuchowego
Terapia Johansena, oprócz poprawy słuchu, przynosi również pozytywne efekty w zakresie:

 • zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, czytania, rozumienia mowy, uważnego słuchania, koncentracji, artykulacji, komunikacji, samooceny, napięcia mięśniowego (wpływa to na postawę ciała), utrzymania równowagi, koordynacji ruchów, motoryki, wpływa na równowagę emocjonalną oraz korzystnie na nadpobudliwość ruchową.

Trening słuchowy Tomatisa

Terapia Tomatisa to stymulacja neurosensoryczna która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnia umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach. Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w przypadku takich zaburzeń, jak: kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, narażenie na przewlekły stres.

Czym jest terapia Tomatisa?

Metoda Tomatisa opiera się na założeniu, że jeśli dziecku nie dostarczy się określonych bodźców słuchowych i nie nauczy się go na nich koncentrować, to nie ma szansy na rozwój mowy, zdolności komunikacyjnych, kreatywności i umiejętności. Dlatego A. Tomatis swoją metodę oparł na przekazywaniu pacjentowi odpowiednio dobranych dźwięków. Mają one pobudzać reakcje m.in. w sferach komunikacji werbalnej, twórczej aktywności i koncentracji.
Pacjent w trakcie terapii korzysta ze specjalnych słuchawek, które dostarczają mu dźwięki zarówno drogą powietrzną (czyli przez ucho zewnętrzne i środkowe do ślimaka), jak i drogą przewodnictwa kostnego. Celem jest wzmocnienie odbioru dźwięków i szybsze skupienie uwagi pacjenta na ich strumieniu.

Materiał dźwiękowy, puszczany w słuchawkach w trakcie terapii, początkowo składa się z próbki podawanych na przemian wysokich i niskich dźwięków, które mają służyć ocenie wrażliwości dziecka. Następnie terapeuta dobiera odpowiednią dla wieku i stanu dziecka sekwencję dźwięków. Cały układ może zawierać elementy mowy, inne głosy, fragmenty muzyki dawnej i współczesnej. Dodatkowym zabiegiem jest zastosowanie filtra dolnoprzepustowego, który przepuszcza dźwięki wyłącznie w niezbędnym do terapii paśmie przenoszenia. W trakcie sesji terapeutycznych materiał dźwiękowy może być modyfikowany w zależności od natężenia i czasu trwania reakcji na wcześniejsze części zapisu.

Terapia Tomatisa wskazana jest w szczególności w przypadku problemów i dysfunkcji, takich jak:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,

 • nadpobudliwość psychoruchowa,

 • dysleksja,

 • opóźniony rozwój mowy,

 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,

 • problemy w nauce szkolnej,

 • problem ze skupieniem uwagi,

 • jąkanie,

 • słaba przyswajalność języków obcych,

 • drażliwość,

 • stres,

 • depresja.

 

rysowanie obrazów w słuchawkach
terapia oddechowa

Manualna terapia oddechowa

Manualna Terapia oddechowa  składa się z następujących etapów: Wyrównanie zaburzonego napięcia mięśniowego i zwiększenie ruchomości klatki piersiowej, Odtworzenie funkcji oddechowej przepony, prawidłowego wzorca i rytmu oddychania.

Manualna terapia oddechowa ma zastosowanie :

 • w chorobach układu oddechowego
 • w kardiologii
 • w neurologii
 • w pediatrii
 • w chorobach psychosomatycznych

 

 

Rehabilitacja - fizjoterapia osób dorosłych

Oferujemy:

Rehabilitację sportową, Rehabilitację po urazach, Rehabilitację po złamaniach ,Rehabilitację po rekonstrukcjach (ACL ścięgno Achillesa i inne), Rehabilitację po wylewach, Rehabilitację po udarze ,Rehabilitację ortopedyczną, Rehabilitację po endoprotezie ,Rehabilitację neurologiczną, Terapię Manualną, Masaż, Kinesio-Taping, Thera Band ,Igłoterapię

Fizjoterapia:

Laser, Ultradźwięki, Krioterapię, Pole Magnetyczne, Lampę Sollux, Diadynamik, Terapuls, Jonoforezę

masaż pleców
igła w dłoni

Igłoterapia

Igłoterapia sucha zwana również suchym igłowaniem stosowana jest u pacjentów z przewlekłym i ostrym bólem w mieśniowo powięziowych punktach spustowych. Suche igłowanie jest najbardziej skuteczne w leczeniu zachowawczym w obrębie tkanek miękkich, gdy terapia manualna, jest niemożliwa do wykonania ze względu na tkliwość. Obecnie igłoterapia uważana jest za najlepszą metodę w walce z bólem.

Bańki lecznicze – na czym polega zabieg:

Bańki można stawiać przy różnych objawach i przynoszą one ulgę w wielu chorobach, w których stosuje się też akupunkturę i masaże. Stawianie baniek jest szczególnie skuteczne w łagodzeniu bólów, w urazach tkanek miękkich, ostrych i chronicznych stanach zapalnych, wynikającej z narażenia na wilgoć, wiatr i zimno, oraz objawach związanych z zaburzeniem funkcjonowania organów wewnętrznych i zastojami w kanałach energetycznych.

 

bańki na plecach
osoba na podoskopie

Podoskop do komputerowej diagnostyki stóp

Przy pomocy Podoskopu można badać stopy u osób w każdym wieku - dzieci, młodzieży i dorosłych. Diagnostyka stóp jest częścią diagnostyki ewentualnych wad postawy ciała. Daje wiele podstawowych informacji niezbędnych w trakcie diagnozowania i leczenia wszelkich schorzeń. Pozwala na właściwą ocenę kształtu stopy, obecności zgrubień na skórze i odcisków.

Wkładki korekcyjne

W naszym Centrum wykonujemy wkładki 3D, które są w oparciu o wyniki badań komputerowej diagnostyki stóp i postawy ciała. W procesie projektowania uwzględnia się zdjęcia strony podeszwowej stopy wykonane na podoskopie z kamerą Full HD , w wyniku czego uzyskujemy informacje o przestrzennym uksztaltowaniu wysklepienia stopy , skanerze odcisków stóp w piance, a także analizę postawy. Szeroka gama materiałów o różnej liczbie warstw oraz ich twardości pozwalają na wykonanie każdego rodzaju wkładek zarówno korekcyjnych jak i komfortowych. Odpowiednio dobrane i wykonane wkładki sprawiają, że stopa już od pierwszej chwili układa się w sposób optymalny, co znacznie przyspiesza proces rehabilitacji. Struktura wkładek uelastycznia ścięgna i powięzi podeszwowe oraz przyspiesza proces wzmacniania mięśni stóp.

wkładki do butów
zajęcia rehabilitacyjne

Turnusy Rehabilitacyjno - Neurologopedyczne

W naszym Centrum organizowane są tygodniowe turnusy rehabiliatcyjno - neurologopedyczne. Dobór terapii podczas trwającego turnusu dostosowany jest do potrzeb i możliwości indywidulanych dziecka po wnikliwej diagnozie i konsultacji dziecka.

 

 

Metoda CRAFTA

Metoda CRAFTA (Craniofacial Therapy Academy) jest rodzajem nowatorskiej terapii manualnej, zajmującej się głównie problemami bólowymi głowy i dysfunkcjami w obrębie stawów skroniowo­‍‑żuchwowych. Obejmuje dokładne badanie, leczenie oraz autoterapię całego kompleksu czaszkowo­‍‑żuchwowego (obszaru stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki, układu nerwowego oraz innych struktur anatomicznych mogących brać udział w problemie pacjenta). Twórca metody von Piekartz rozróżnia cztery źródła dysfunkcji w obrębie czaszkowo­‍‑twarzowym: czaszkowo­‍‑szyjne, czaszkowo­‍‑twarzowe, czaszkowo­‍‑żuchwowe oraz układ nerwów czaszkowych, które są punktem wyjścia do dalszej oceny problemu pacjenta.
Wskazania do terapii metodą CRAFTA:

 •  zaciskanie lub zgrzytanie zębami (bruksizm)
 •  bóle głowy, czoła i skroni, bóle migrenowe oraz typu zatokowego, zapalenia i pseudo zapalenia zatok, nawracające stany zapalne
 •  zaburzenia w obrębie oka, np. ból w obrębie oczu, przekrwienie lub nadwrażliwość na światło
 •  klikanie, przeskakiwanie żuchwy
 •  problemy z przełykaniem, otwieraniem i zamykaniem ust
 •  bóle gardła bez infekcji, uczucie „guli w gardle”,
 •  problemy połykania, mimiki, oddychania, fonacji
 •  bóle szyi, barków, pleców
 •  drętwienie rąk, palców
 •  zaburzenia w obrębie uszu – szumy uszne, problemy ze słuchem

 

wkładki do butów
zajęcia rehabilitacyjne

Metoda PNF

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.
Koncepcja PNF skutecznie wykorzystywana jest w pediatrii ze względu na dużą plastyczność mózgu dając zaskakujące efekty podczas trwania terapii, opierając się na indywidualnym i funkcjonalnym podejściu do każdego dziecka. Największe sukcesy w terapii możliwe są tylko przy odpowiedniej współpracy rodziców i fizjoterapeuty oraz całego zespołu terapeutycznego (lekarz, psycholog, logopeda).
Celem metody PNF:
Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na :

 •  poprawę koordynacji i równowagi,
 •  zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
 •  poprawę techniki chodu,
 •  polepszenie czucia głębokiego,
 •  zwiększenie zakresów ruchu.


Dlaczego PNF?

Zgodnie z koncepcją PNF patrzymy globalnie na dziecko, uczymy je samodzielności, dajemy jasne polecenia ( z funkcjonowania w życiu codziennym) zgodnie z fizjologicznymi wzorcami w kończynach, gdyż mózg zleca konkretny ruch, nie wie nic o mięśniach. Cele, które terapeuta i rodzic stawia przed rozpoczęciem terapii muszą być możliwe do osiągnięcia na danym etapie rozwoju i sprawności dziecka. Zajęcia w formie zabawy czy współzawodnictwa motywują dzieci do podejmowania wysiłku, a każde ćwiczenie powinno mieć cel – dla dziecka w postaci zdobycia konkretnej nagrody – dla terapeuty stymulacja danej umiejętności.


Dla kogo metoda PNF?

 •  Mózgowym porażeniem dziecięcym,
 •  Uszkodzenie centralnego układu nerwowego,
 •  Przepuklina oponowo – rdzeniowa,
 •  Zespół Downa,
 •  Rdzeniowy zanik mięśni,
 •  Dystrofia mięśniowa,
 •  Wady postawy/ Skoliozy

 

Ortoptyka (Terapia wzroku)

Terapię wzroku jaką realizujemy w naszym Centrum jest wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka z problemami w widzeniu. Wzrok jest zmysłem, który podlega rozwojowi oraz poddaje się terapii i rehabilitacji. Funkcje wzrokowe u niemowląt i dzieci słabowidzących nie rozwijają się samoistnie, dlatego należy podjąć terapię i ćwiczyć je jak najwcześniej. Niezwykle istotne znaczenie dla dziecka ma proces stymulacji wzroku i uczenia patrzenia w różnych warunkach. Terapia skierowana jest do dzieci już od 4 miesiąca życia.
Dla kogo jest terapia wzroku:

 •  niemowląt i dzieci z osłabieniem widzenia (np. zaćma wrodzona, achromatopsja, zanik/niedorozwój nerwów wzrokowych, wysoka krótkowzroczność, degeneracje siatkówki, zezem itp.),
 •  wcześniaczków w połączeniu z niedojrzałością układu wzrokowego,
 •  dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 •  niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,
 •  niemowląt i dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi,
 •  niemowląt i dzieci po urazach i infekcjach mózgu,
 •  problemy w nauce (wynikające m.in. z zaburzeń akomodacji, zaburzeń ruchomości gałek ocznych, zaburzeń konwergencji).
 •  pogorszenie widzenia w wyniku choroby, m.in. retinopatii cukrzycowej, infekcji, urazów
 •  zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Działania rehabilitacyjne obejmują:

 •  wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych opóźnieniami rozwojowymi z tytułu uszkodzenia narządu wzroku,
 •  rozwijanie umiejętności kontroli motoryki gałek ocznych podczas zabaw odpowiednio dobranymi do możliwości wzrokowych dziecka zabawkami,
 •  rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych również poprzez zwiększanie ruchomości gałek ocznych (fiksacja i lokalizowanie bodźca, śledzenie go, przenoszenie fiksacji),
 •  naukę rozumienia relacji przestrzennych między przedmiotami w otoczeniu, radzenia sobie z zaburzonym poczuciem głębi, brakiem widzenia przestrzennego,
 •  rozwijanie funkcji percepcyjnych wzrokowych takich jak: porównywanie i identyfikowanie przedmiotów i ich reprezentacji obrazkowych, wewnętrznych szczegółów, kolorów, kształtów, pamięci wzrokowej, figur i znaków abstrakcyjnych, dopełniania wzrokowego, syntezy i analizy wzrokowej itd.,
 •  wzmacnianie umiejętności korzystania z umiejętności wzrokowych oraz percepcyjnych podczas zabaw ruchowych,
 •  rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w otoczeniu.

 

badanie wzroku
zajęcia rehabilitacyjne

Sala Doświadczeń świata

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pojęciem ściśle związanym z Salą Doświadczania Świata jest Snoezelen. Snoezelen to kombinacja słów „snuffelen” – węszyć, obwąchiwać i „doezelen” – drzemać, być w półśnie.
Sala Doświadczania Świata posiada wyposażenie pozwalające na:

 •  stymulację układu wzrokowego (patrzenie na barwne światło, kurtyny świetlne, światłowody, podążanie wzrokiem w różnych kierunkach za światłem).
 •  stymulację zmysłu słuchu (Słuchanie dźwięków pochodzących z rożnych źródeł; zabawek dźwiękowych, instrumentów muzycznych, odszukiwanie źródeł dźwięku, słuchanie muzyki, w tym relaksacyjnej, słuchanie dźwięków w tle).
 •  stymulację układu dotykowego (dotykanie różnych faktur na dywanikach dotykowych, pocieranie i masowanie różnymi przyrządami do masażu, doświadczanie bodźców termicznych – ciepłe i zimne powietrze
 •  stymulację powonienia (odczuwanie przyjemnych zapachów emitowanych przez nawilżacz
 •  stymulację czucia głębokiego (zawijanie się w koce, cienkie materace

Wśród sprzętów, którymi dysponujemy w Sali Doświadczania Świata znajdują się m

Suchy basen – przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza maximum bodźców dotykowych – rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała, poszczególnych jego części (poprzez masaż piłeczkami). Usprawnia motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych (kolor) i słuchowych (szum przemieszczających się piłeczek).

Projektor kolorów i obrazów – jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się (na ścianie) barwach i obrazach.

Lampa UV z elementami świetlnymi – urządzenie uspokajające, skupiające uwagę na przedmiotach, materiałach reagujących na promienie UV.

Lustrzana wyspa – pozwala skupić uwagę dziecka na samym sobie (swojej mimice, gestykulacji, ruchach) co wpływa na kształtowanie u niego świadomości siebie, swego ciała, poszczególnych jego części oraz orientacji w przestrzeni.

Światłowody – dostarczają silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentrację uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć o działania (dotykania, chwytania).

Kolumna wodna – dostarcza silnych wrażeń wzrokowych (poruszające się w kolumnie, zmieniające kolor bąbelki), dotykowych (wibracje towarzyszące wydzielaniu się bąbelków oraz temperatura), słuchowych (specyficzny dźwięk włączonej kolumny i bulgoczącej wody – szmery, bulgotanie).

Wibropodest – służy wzbudzaniu ciekawości, aktywizowaniu zmysłu wzroku (różne kolory), słuchu (różne tony, dźwięki).

Tor świetlno – dźwiękowy ma wpływ na zmysły wzroku (różne kolory), słuchu (różne dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę podczas chodzenia po kolorowych polach.

 

Terapia mięśniowo powięziowa wg koncepcji Anatomy Trains

Terapia mięśniowo-powięziowa wg koncepcji Anatomy Trains
Metoda ta oparta została o działanie taśm anatomicznych, czyli ciągów powięziowo - mięśniowych przebiegających przez całe ciało i wspólnie kontrolujących ruch oraz postawę ciała.
Zakłada ona, że ograniczenie występujące na przebiegu taśmy, wpływa na ustawienie nawet odległych odcinków ciała.

Terapia obejmuje:

 1.  Diagnostykę postawy ciała wg działania taśm anatomicznych, a także zlokalizowanie obszarów napięć zaburzających równowagę mięśniową w obrębie taśmy anatomicznej i skutkujących nieprawidłowościami w postawie ciała. Ocena Pacjenta przeprowadzana jest przez terapeutę w pozycji stojącej przodem, tyłem oraz bokiem. Podczas oceny terapeuta analizuje także płaszczyznę poprzeczną, czyli wszelkie występujące rotacje.
 2.  Pracę na tkankach miękkich, czyli rozluźnianie mięśniowo - powięziowe odzyskujące proporcje napięć.
 3.  Ćwiczenia funkcjonalne utrwalające korekcję i tensegrację, czyli napięciową równowagę we współdziałaniu układu ruchu.

 

masaż pleców
wibroterapia dziecka

Wibroterapia

Bodźcem w wibroterapii są drgania. Z fizjologicznego punktu widzenia są to bodźce fizyczne, przenoszone na wybrane tkanki ciała lub na cały organizm. Wysyłany przez urządzenie impuls mechaniczny aktywuje do pracy mięśnie, co powoduje wzmożenie przepływu krwi i limfy. Wibracje mogą obejmować całe ciało lub wybrane jego fragmenty.

W Centrum Terapii Dziecięcej i Rehabilitacji pracujemy na jedynych na Świecie, certyfikowanych jako wyrób medyczny platformach Galileo.
Wyjątkowość WIBROTERAPII Galileo?


Zasady Galileo oparte są na naturalnym ruchu ludzkiego chodu. Zmieniający strony ruch Galileo, przypominający ruch huśtawki o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, pobudza sekwencję ruchów przypominającą ludzki chód. Szybki ruch platformy treningowej powoduje wychylanie miednicy - podobne jak podczas chodzenia, ale znacznie częstsze. Organizm reaguje kompensacją: rytmicznymi skurczami mięśni, naprzemiennie po lewej i prawej stronie ciała.

Niskie częstotliwości poniżej 10 Hz wykorzystujemy do treningu równowagi i propriocepcji, średnie częstotliwości do rozluźnienia,  wysokie częstotliwości do poprawy mocy, siły mięśniowej jak i normalizacji napięcia mięśniowego.

Terapia ta zwana również mechanostymulacją

Opisana jest w setkach badań naukowych, a jej sprawdzone działanie:

 •  ma wpływ na poprawę mobilności i siły u dzieci z dystrofiami mięśniowymi,
 •  normalizuje napięcie mięśniowe,
 •  jest świetnym treningiem równowagi,
 •  może skutecznie zapobiegać resorpcji kości,
 •  poprawia kontrolę postawy.

W Centrum wibroterapię Galileo wykorzystujemy w rehabilitacji:

 •  dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi (dziecięce porażenie mózgowe (CP), rdzeniowy zanik mięśni (SMA), dystrofia mięśniowa Duchenne’a.
 •  neurologicznej (uraz rdzenia kręgowego, udar, SM,  choroba Parkinsona).
 •  pacjentów ze zmniejszoną aktywnością ruchową, w chorobach płuc (POChP).
 •  Onkologicznej - zmniejszona aktywność ruchowa i zmniejszanie bólu  w chemioterapii (onkologia).

 

 

 

wibroterapia dziecka

Rehabilitacja na urządzeniu LeviActive

System do Ćwiczeń i Rehabilitacji LeviActive umożliwia prowadzenie selektywnych ćwiczeń w obrębie kończyć górnych i dolnych, a także złożonych ćwiczeń funkcjonalnych.

LeviActive to wielofunkcyjny system do rehabilitacji i ćwiczeń, zamocowany do ściany. LeviActive wraz z akcesoriami daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń, pionizacji i reedukacji chodu. Cały system jest skonstruowany w taki sposób, by pozwalał na wykonywanie ruchu wielopłaszczyznowego – co niezbędne jest w prowadzeniu ćwiczeń funkcjonalnych. Umożliwia także ćwiczenia z pozycji siedzącej, bez konieczności opuszczania wózka, dzięki akcesoriom, które są zaprojektowane modułowo i łatwo dostępne

System do Ćwiczeń i Rehabilitacji LeviActive ułatwia rehabilitację i wspomaga utrzymanie pozycji pionowej.

Ułatwia wprowadzenie wyjątkowo rozbudowanych zestawów ćwiczeń, które mogą się odbywać na kilku wysokościach – stopy, kolana, obręcz biodrowa, odcinek lędźwiowy, piersiowy kręgosłupa, obręcz barkowa i odcinek szyjny kręgosłupa.

Poszczególne etapy ćwiczeń możemy moderować za pomocą różnorodnych obciążeń, w zależności od stanu zdrowia, stadium zmęczenia, wytrzymałości czy ogólnej kondycji użytkownika.